Pinterest Hidden Image

Trinka and Sam the Day the Earth Shook

(Earthquake version: Albanian)

Burimet falas të katastrofave u zhvilluan së bashku me National Child Traumatic Stress Network

Versioni i Tërmetit Shqiptar

Trinka Semi Dita kur toka u lëkund AlbanianPin

Krijuar për të ndihmuar fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre të fillojnë të flasin për ndjenjat dhe shqetësimet që mund të kenë pasi të kenë përjetuar një tërmet.

Ndani këtë histori me të tjerët duke ndarë lidhjen për në këtë faqe pasi ne mund të azhurnojmë PDF dhe të zhvillojmë burime të reja. Shkarkimi i PDF do të thotë që ju pranoni të ndiqni të drejtat e autorit dhe Udhëzimet e Përdorimit.

Note: The story was translated by our partners. The website was developed using Google translate. We apologize for any errors.

Shënim: Historia është përkthyer nga partnerët tanë. Uebfaqja u krijua duke përdorur Google translate. Ju kërkojmë falje për ndonjë gabim.

Histori Të Tjera Në Dispozicion Në Shqip

Versioni COVID-19
Trinka and Sam Albanian story coverPin

Ne jemi mirënjohës ekipit që krijoi këtë version gjuhësor!

Screen Shot 2021 03 31 at 10.38.07 PMPin