Trinka and Sam the  Day the Earth Shook

(Earthquake: Haitian Creole Version)

Resous gratis pou dezas devlope ansanm ak National Child Traumatic Stress Network

Haitian Creole Version

TrinkaandSam earthquake cre cover color scaledPin

Istwa sa a te fèt pou timoun ki te fè eksperyans yon gwo tranblemanntè.

Pataje istwa sa a ak lòt moun nan pataje lyen ki nan paj sa a jan nou ka mete ajou PDF la epi devlope nouvo resous yo. Telechaje PDF la vle di ou dakò swiv copyright ak Itilizasyon Gid yo.

Note: The story was translated by our partners. This webpage  was developed using Google translate. We apologize for any errors.

Remak: Istwa a te tradwi pa patnè nou yo. Paj entènèt sa a te devlope lè l sèvi avèk Google tradwi. Nou eskize nou pou nenpòt erè.

Nou rekonesan anvè ekip ki kreye vèsyon kreyòl ayisyen sa a!

TrinkaandSam hurricane windowPin