Pinterest Hidden Image

Trinka and Sam the Rainy Windy Day

(Hurricane: Haitian Creole Version)

Resous gratis pou dezas devlope ansanm ak National Child Traumatic Stress Network

Haitian Creole Version

TrinkaAndSam hurricane creole cover Color scaledPin

Devlope pou ede jèn timoun yo ak fanmi yo kòmanse pale sou santiman ak enkyetid yo ka genyen apre yo fin fè eksperyans yon siklòn.

Pataje istwa sa a ak lòt moun nan pataje lyen ki nan paj sa a jan nou ka mete ajou PDF la epi devlope nouvo resous yo. Telechaje PDF la vle di ou dakò swiv copyright ak Itilizasyon Gid yo.

Note: The story was translated by our partners. This webpage  was developed using Google translate. We apologize for any errors.

Remak: Istwa a te tradwi pa patnè nou yo. Paj entènèt sa a te devlope lè l sèvi avèk Google tradwi. Nou eskize nou pou nenpòt erè.

Nou rekonesan anvè ekip ki kreye vèsyon kreyòl ayisyen sa a!

TrinkaandSam hurricane windowPin

Lòt Vèsyon Istwa an Kreyòl Ayisyen

Vèsyon Tranbleman Tè