Pinterest Hidden Image

Fighting the Big Virus: 

Trinka, Sam, and Littletown Work Together

Albanian Version

Burimi falas i fatkeqësive u zhvillua së bashku me National Child Traumatic Stress Network

Trinka and Sam Albanian story coverPin

Zhvilluar për të ndihmuar fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre të flasin për përvojat dhe ndjenjat e tyre në lidhje me COVID-19 dhe nevojën për t'u strehuar në vend.

Shënim: Historia është përkthyer nga partnerët tanë. Faqja e internetit u krijua duke përdorur Google translate. Ju kërkojmë ndjesë për çdo gabim.

Note: The story was translated by our partners. The website was developed using Google translate. We apologize for any errors.

Edhe pse virusi ishte ende në Littletown, ishte mirë të ndanin shqetësimet e tyre.

Në histori, koronavirusi është përhapur në Littletown duke shkaktuar ndryshime në jetën e të gjithëve. Historia përshkruan sesi COVID-19 prek Trinka dhe Sam dhe familjet e tyre. Ne shohim reagimet e tyre dhe mësojmë se si prindërit e tyre i ndihmojnë ata të shprehin ndjenjat e tyre dhe të ndihen më të sigurt.

Një udhëzues shoqërues i prindërve sugjeron mënyra se si prindërit mund ta përdorin historinë me fëmijët e tyre. Një broshurë e veçantë përmban pyetje që mund të kenë fëmijët e vegjël. Prindërit mund të shikojnë këtë broshurë dhe të zgjedhin faqet që duan të përfshijnë në histori ose të përdorin broshurën veçmas me fëmijët e tyre.

covid shoppingPin

Burimet

Version PDF falas

Klikoni në butonat për të shkarkuar një version të cilësisë së printimit.

Ndani këtë histori me të tjerët duke ndarë lidhjen në këtë faqe pasi ne mund të azhurnojmë PDF -në dhe të zhvillojmë burime të reja. Shkarkimi i PDF do të thotë që ju pranoni të ndiqni të drejtat e autorit dhe Udhëzimet e Përdorimit.

Trinka and Sam Albanian story coverPin
HISTORI
Trinka and Sam Albanian booklet coverPin
Companion Booklet
Trinka and Sam Albanian cover parent guidePin
Parent Guide
Trinka and Sam Albanian story coverPin
Combined File

Other Versions in Albanian

Trinka Semi Dita kur toka u lëkund AlbanianPin
Tërmet

I jemi mirënjohës ekipit që krijoi versionin shqip.

TS dadhug lowPin