Pinterest Hidden Image

Fighting the Big Virus: Trinka, Sam, and Littletown Work Together

Vietnamese Version

Tài liệu miễn phí về đại dịch được phát triển trong chương trình hợp tác với Mạng Lưới Quốc Gia Chấn Thương Tâm Lý Thiếu Nhi

T S BigVirus cover Color.2Pin

Cuốn sách này được viết ra để giúp trẻ em và gia đình nói về những trải nghiệm, cảm xúc liên quan đến COVID-19 và sự giãn cách xã hội.

Note: The story was translated by our partners. Parts of the website was developed using Google translate. We apologize for any errors.

Mặc dù dịch bệnh vẫn đang bùng phát ở Thành phố nhỏ, hai bạn nhỏ đã cảm thấy bớt lo sợ

Trong truyện, virut corona đã lây lan đến Thành phố nhỏ gây ra những thay đổi trong cuộc sống của mọi người. Câu chuyện diễn tả COVID-19 đã ảnh hưởng đến Trinka và Sam và gia đình của hai em như thế nào. Câu chuyện cũng nói về phản ứng của hai em và cách cha mẹ đã giúp hai em bày tỏ được cảm xúc của mình và cảm thấy an toàn hơn.

Quyển cẩm nang dành cho phụ huynh hướng dẫn cho cha mẹ cách đọc sách cùng con. Ngoài ra, còn có một quyển sách nhỏ bao gồm những câu hỏi mà trẻ hay hỏi vể đại dịch. Cha mẹ có thể đọc trước và chọn các trang nào mình muốn, hoặc cũng có thể sử dụng quyển sách nhỏ này như một câu chuyện riêng.

covid shoppingPin

Cuốn sách mở ra các cuộc trò chuyện về:

  • COVID-19
  • Cách mà gia đình và cộng đồng chung tay để giữ an toàn trước vi-rút.
  • Sức mạnh của gia đình và cộng đồng
  • Những khó khăn và phản ứng thường gặp ở trẻ em và người lớn
  • Cách cha mẹ giúp đỡ con cái và hỗ trợ cho nhau
  • Lòng biết ơn dành cho những người làm việc ở tuyến đầu.

Tài liệu miễn phí

Phiên bản miễn phí

Rà chuột vào hình để xem trước và nhấn vào nút để tải xuống bản in chất lượng cao

Chia sẻ câu chuyện với người khác bằng cách đưa họ đường dẫn trực tiếp của trang web này. Chúng tôi có thể cập nhật phiên bản PDF mới. Khi tải tài liệu về, bạn đồng ý tuân theo Bản quyền và Nguyên tắc Sử dụng.

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH
TẬP TIN KẾT HỢP

Bạn có thể biến tấu câu chuyện phù hợp với cộng đồng nơi bạn ở.

Chúng tôi nhận thức được rằng các khu vực khác nhau trên thế giới chịu ảnh hưởng khác nhau từ đại dịch và có những quy định khác nhau về việc đeo khẩu trang. Chúng tôi cũng muốn trẻ em khi đọc sách có thể nhìn thấy khuôn mặt của các nhân vật và liên hệ với bản thân mình. Trong phần phụ lục, chúng tôi có một trang (ở bên trái) để giúp quý vị và con nói chuyện về việc các chú chuột có cần đeo khẩu trang không, rồi vẽ thêm vào. Chúng tôi hy vọng trang sách này hữu ích trong việc mở ra những cuộc nói chuyện về virus corona, cũng như việc bảo vệ bản thân trước sự lây lan của virus.

Cung Bậc Cảm Xúc

TrinkaAndSam feelingPoster VietnamesePin

Tải xuống có nghĩa là bạn đồng ý với Nguyên tắc sử dụng.

Các phiên bản khác bằng tiếng Việt

TrinkaandSam hurricane vie cover Color scaledPin
Bão
Once VietnamesePin
Available from Nhã Nam publishers
YouWerent VietnamesePin
Available from Nhã Nam publishers

Chúng Tôi Rất Cảm Ơn Nhóm Biên Dịch Tiếng Việt

TS dadhug lowPin